Plánovaná výstavba u Wilsonova lesa

11 Dub

Magistrát města Brna vydal nedávno územní rozhodnutí pro záměr “Rodinné domy Dostálova” k. ú. Stránice. Záměr má být realizován hned vedle Wilsonova lesa. Tento záměr je však pro některé místní obyvatele poměrně kontroverzní.

Ohrožení veřejné vyhlídky

Hlavní důvod je obava ze zániku veřejné vyhlídky. Jak jsem se sama přesvědčila, z ulice Barvičova je skutečně unikátní pohled na SV panorama města Brna. O této vyhlídce se zmiňuje také studie vyhlídkových míst města Brna, uvedená na této stránce pod č. 25. Určitou zárukou, že by měla být vyhlídka zachována, je k záměru vydané územní rozhodnutí a souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Nicméně po jejich přečtení mám i já pochybnost o tom, že se tímto aspektem orgány dostatečně zabývaly a zda není stávající záměr přesto předimenzován. Klíčovou roli hrála v územním řízení definice pojmu podzemní podlaží kvůli výpočtu indexu podlažní plochy. V závazném stanovisku je k němu uvedeno, že “uvedený výklad podzemního podlaží (…) nevylučuje možnost situování vjezdů a vstupů do podzemních podlaží, v rozsahu v území obvyklém, bez ohledu na úroveň jeho podlahy vůči upravenému terénu.”  Jde “pouze” o výklad orgánu územního plánování, který je ale pro konečnou hodnotu IPP zásadní. Abychom měli skutečně jasno, že orgán územního plánování “nepřestřelil”, musel by tuto skutečnost podle mého názoru přezkoumat leda soud.

Proces pořizování územního plánu

Detailně jsem si prošla také proces pořizování změny územního plánu v dané ploše, kdy se plocha zeleně změnila na plochu pro bydlení. Z formální stránky vypadá, že proces proběhl standardním způsobem. Od počátku procesu se poukazovalo na zastavovací studii, která řešila také ochranu veřejné vyhlídky. V průběhu však byla nahrazena jinou studií, která již veřejnou vyhlídku neřešila. Nutno podotknout, že zastavovací studie není závazná a proces pořizování územního plánu je dynamický, ale přesto se domnívám, že pokud by se zadání změny územního plánu výrazně odchylovalo od výsledku změny územního plánu, může to být problém. V současné době proto někteří účastníci řízení zvažují podání správní žaloby spolu s návrhem na zrušení části územního plánu.

Nohama na zem

Pozemky jsou v soukromém vlastnictví a je zřejmé, že dřív nebo později budou zastavěné. Nelze očekávat, že by zůstaly volné pro parkové úpravy. Navíc v současné době již zde probíhají terénní úpravy pro budoucí záměr. Kromě toho stavět je v Brně potřeba. Na první pohled a bez bližších informací tohoto případu bych tedy proti výstavbě nebyla, ale po seznámení s případem mám sama pochybnost o tom, jestli za těch 12 let proběhlo vše podle pravidel. Píšu schválně podle pravidel a ne zákona, protože tato kauza je ukázková v tom (a proto jsem na ni chtěla také upozornit), jak moc záleží na výkladu zákona.

Jedna odpověď na „Plánovaná výstavba u Wilsonova lesa“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *