Brno zveřejnilo návrh nového územního plánu

24 Bře

Nedávno jsem psala článek o problematice bydlení v Brně, ve kterém jsem popisovala, jak významný dopad na bydlení může mít územní plán a jak je proto důležité, aby byl co nejkvalitnější. Brno zatím na novém územním plánu pracuje. Magistrát města Brna však dnes zveřejnil jeho návrh, což je pro veřejnost klíčovou fází.

Jak se do procesu pořizování územního plánu zapojit?

Ode dneška může každý k návrhu územního plánu uplatnit připomínky a vlastníci nemovitostí, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky. Rozdíl mezi připomínkou a námitkou je zásadní. Připomínku bere pořizovatel (tj. Magistrát města Brna) pouze na vědomí, ovšem o námitce musí rozhodnout.

Připomínky či námitky je možné uplatňovat do sedmi dnů od konání veřejného projednání o návrhu, které je plánované na den 22. a 23. 6. 2020 v 15.00 hod v areálu Veletrhy Brno a.s., na adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed. Lhůta tedy běží do 30. 6. 2020.

Návrh územního plánu najdete buď na webu – portál územního plánování města Brna, anebo v úřední dny pondělí a středa na terase Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno.

K tomu, jak se v návrhu územního plánu orientovat, doporučuji zhlédnout toto video.

Nouzový stav není na překážku?

Magistrát původně nařídil veřejné projednání už na květen, ale po intervenci ministerstva termín prodloužilo do června. Jsem ráda, že k tomuto posunu došlo, protože jinak by hrozilo riziko, že soud územní plán kvůli této zbytečné procesní vadě zruší. Vycházím totiž analogicky z toho, zda mohou být v době nouzového stavu konána zastupitelstva, která se fakticky dají přirovnat k veřejnému projednání. Zastupitelstva je přitom možné konat jen, pokud je to nezbytné a zcela nevyhnutelné (více k tomu zde).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *