Precedenční rozsudek ve věci povolování dodatečných staveb

13 Úno

Pokud postavíte stavbu “načerno” a stavební úřad tuto skutečnost zjistí, zahájí řízení o odstranění stavby. Současně vás poučí, že máte možnost podat žádost o dodatečné povolení stavby.

Vyjasnění povahy lhůty

Žádost o dodatečné povolení stavby můžete podat do 30 dní od zahájení řízení o odstranění stavby. V nedávné době byl vydán rozsudek, který vyjasňuje povahu této lhůty, zda se jedná o lhůtu propadnou. Resp. jestli je možné takovou žádost podat i opakovaně, anebo pouze jednou.

V rozsudku se přímo uvádí: “Samotná možnost požádat o dodatečné povolení stavby představuje pro stavebníka či vlastníka stavby výhodu v situaci, kdy porušil zákon a realizoval stavbu bez příslušných
veřejnoprávních aktů, anebo v rozporu s nimi. Tuto možnost nápravy nadto doplňují výše zmiňované instituty správního řádu. Všechny uvedené procesní prostředky ovšem předpokládají aktivitu stavebníka, jak správně poukazují žalobkyně. Pokud stavebník o dodatečné povolení stavby požádá, následně ale nedodá požadované podklady ani nezvolí jiný procesní postup, který by v jeho konkrétní situaci byl vhodný, nelze jeho aktivitu hodnotit jako dostatečnou, neboť proces uvedení právního stavu do souladu se stavem faktickým nemůže být omezen pouze na jednorázovou aktivitu v podobě podání žádosti. Stavebník se nemůže spoléhat ani na to, že bude-li v řízení o první žádosti nečinný, zhojí stávající situaci prostřednictvím případných dalších opakovaných žádostí.”

Lhůta 30 dní (v § 129 odst. 2 stavebního zákona) je proto dle Nejvyššího správního soudu lhůtou procesní propadnou. Opakovaná žádost o dodatečné povolení stavby by proto neměla být přípustná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.