Jak správně na přepis vozidla

4 Úno

Možná z vás většina ví, jaká úskalí mohou být spojena s prodejem/koupí vozidla, ale není na škodu si je připomenout a doporučit, jak se jim vyvarovat, anebo pokud už nastala, jak je dál řešit.

Přepis vozidla je zákonná povinnost

S prodejem/koupí vozidla je spojen zápis změny vlastníka vozidla v registru vozidel, tj. aby byl nový vlastník uveden ve velkém technickém průkazu vozidla. Tento zápis provádí na žádost příslušný silniční správní úřad a jde o povinnost stanovenou zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Pokud tato povinnost není splněna do 10 pracovních dní, vystavuje se prodávající i kupující pokutě, která může být uložena až do 50 tis. Kč.

Nesoučinnost kupujícího

Problém většinou nastane ve chvíli, kdy prodávající udělí kupujícímu plnou moc, aby tento přepis kupující sám na úřadě zařídil. Zákon sice tento způsob umožňuje, ale rozhodně na něj nedoporučuji spoléhat. Může se totiž stát, že kupující na úřad nezajde (a poté už ani nekomunikuje) a původní vlastník (prodávající) bude dál v registru vozidel veden jako jediný vlastník vozidla. Tím pádem veškeré případné pokuty půjdou stále za ním. Novela zákona z roku 2016 sice zakotvila § 8a, která má při nečinnosti kupujícího pomoci, ale v praxi se ukázalo, že i tato právní úprava má své mezery. Jedinou reálnou obranou je pak tedy často až oznámení policii, která bude situaci s největší pravděpodobností šetřit jako přestupek, za který ale může dostat pokutu i sám prodávající.

Nesoučinnost prodávajícího

Také může nastat situace „obrácená“, že kupující sice na úřad zajde, ale plná moc nemusí splňovat podstatné náležitosti – nebude mít ověřený podpis, anebo nebude správně formulována pro přepis vozidla. Mezitím může prodávající odjet do ciziny a kupující jej pak už velmi těžko dohledá. Na rozdíl od první situace je tato alespoň příznivější v tom, že pokuty jdou nadále za prodávajícím, který situaci zavinil. Jde však o nezákonný stav, za který stále hrozí pokuta oběma, a který může být značnou komplikací pro kupujícího do budoucna, např. při budoucím prodeji vozidla. V takovém případě je pak jediným řešením podání žaloby na určení vlastnictví vozidla k civilnímu soudu, což je spojeno s určitou časovou i finanční náročností.

Pokud tedy v budoucnu budete vozidlo prodávat nebo kupovat, doporučuji dobře sepsanou kupní smlouvu a vozidlo jít přepsat ideálně společně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *